Konfidencialitātes vienošanās


Mēs cienām Jūsu personīgo informāciju. Visi šajā mājas lapā savāktie dati tiks saglabāti stingrā konfidencialitātē un netiks pārdoti, atkārtoti izmantoti, iznomāti, atklāti vai aizdoti trešajām personām. Jebkura informācija, ko Jūs sniedzat, tiks novadīta ar maksimālo uzmanību un netiks izmantota tādā veidā, kuram Jūs nepiekristu.